FartKontroll.se

Undvik Böter: Allt om Fartkameror och Hastighetsbegränsningar

automobile, accident, nature-70074.jpg

Böter och Straff för Hastighetsöverträdelser

I Sverige tas trafiksäkerhet på största allvar, och hastighetsöverträdelser behandlas som allvarliga brott mot trafikreglerna. På denna sida får du viktig information om de böter och straff som kan tillkomma vid hastighetsöverträdelser.

Böter för Hastighetsöverträdelser

Bötesbeloppet för hastighetsöverträdelser i Sverige beror på hur mycket du överskrider hastighetsbegränsningen. Här är en översikt:

  • Överträdelse upp till 10 km/h: Bötesbeloppet varierar, men är ofta från 1 500 till 2 000 SEK.
  • Överträdelse med 11-20 km/h: Bötesbeloppet ökar och kan ligga på mellan 2 000 och 3 000 SEK.
  • Överträdelse med mer än 20 km/h: Här blir böterna avsevärt högre, och du riskerar även indraget körkort. Böterna kan starta från 3 000 SEK och öka beroende på överträdelsens allvarlighetsgrad.

Observera att dessa belopp är ungefärliga och kan ändras. För exakta belopp, besök Trafikverkets officiella webbplats.

Indraget Körkort

Vid allvarliga hastighetsöverträdelser eller upprepade brott kan ditt körkort dras in. Beslutet baseras på överträdelsens allvarlighetsgrad och din tidigare körhistorik. Indragningstiden varierar, men kan vara allt från en månad till över ett år för särskilt allvarliga fall.

Straffrättsliga Påföljder

I extremt allvarliga fall av hastighetsöverträdelser, där förarens beteende bedöms som grovt vårdslöst, kan åtal och straffrättsliga påföljder bli aktuella. Detta kan innebära böter eller fängelsestraff, beroende på omständigheterna.

Hur Man Undviker Böter och Straff

  • Var uppmärksam på hastighetsbegränsningarna. Dessa är alltid tydligt utmärkta.
  • Använd farthållare om ditt fordon är utrustat med det, för att lättare hålla jämn hastighet.
  • Planera din resa så att du inte behöver stressa och öka hastigheten.

Bötesbelopp

Fortkörning på 30- och 50-väg
km/tim överNya bötesbeloppetGamla bötesbeloppet
0-102.0001.000
11-152.4001.200
16-202.8001.400
21-253.2001.600
26-303.6001.800
31-404.0002.000
Högre hastigheter rapporteras till åklagare.
Fortkörning på övriga vägar.
km/tim överNya bötesbeloppetGamla bötesbeloppet
0-101.500800
11-152.0001.000
16-202.4001.200
21-252.8001.400
26-303.2001.600
31-353.6001.800
36-404.0002.000
Högre hastigheter rapporteras till åklagare.
Böter för övriga trafikbrott
TrafikbrottNya bötesbeloppetGamla bötesbeloppet
Kört mot rött ljus
Motorfordon3.0001.200
Övriga fordon1.500600
Otillåten körning
Motorfordon3.000800
Åka utan bilbälte
Förare1.500600
Passagerare1.500600
Minderårig
(förarens ansvar)
2.500600
Inte tillämpat högerregeln
Motorfordon2.000600
Övriga fordon1.000300
Överskridit spärrlinje
Motorfordon1.500600
Otillåten fordonstrafik
Motorfordon1.000600
Övriga fordon500400
Otillåten färd i viss riktning
Motorfordon1.000600
Övriga fordon500400
Kört i fel körfält
Alla1.000600
Överträdelse omkörningsförbud
Alla3.0001.000
Inte iakttagit väjningsplikt
Alla2.000600
Inte iakttagit stopplikt
Motorfordon2.5001.000
Övriga fordon1.000600
Brukande av oskattat fordon
Alla1.000600
Oläslig nummerplåt
Alla1.200800
Alla1.500300
Brott mot körförbud
Alla1.500600
Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt
Motorfordon1.200800
Moped klass 2500400
Cykel/hästfordon500300
Ej medfört körkort
Alla500300
Färd utan hjälm eller med felaktigt fastspänd hjälm på mc/moped
Förare1.500400
Passagerare1.500300
Minderårig
(förarens ansvar)
2.500300
Cykelförare vars passagerare under 15 inte har cykelhjälm
Alla500500
Otillåten paråkning cykel/moped
Alla500300

Källa: Åklagarmyndigheten