FartKontroll.se

Undvik Böter: Allt om Fartkameror och Hastighetsbegränsningar

fog, road, highway-1819147.jpg

Fartkameror & Hastighetskameror

Fartkameror, eller hastighetskameror, är ett viktigt verktyg i trafiksäkerhetsarbetet runt om i Sverige. Genom att automatiskt detektera och registrera fordon som överskrider hastighetsgränser bidrar dessa system till att minska antalet olyckor och förbättra vägsäkerheten för alla trafikanter.

Vad är Fartkameror?

Fartkameror, även kända som hastighetskameror, är elektroniska övervakningssystem som mäter hastigheten på passerande fordon. Om ett fordon överskrider den tillåtna hastighetsgränsen på en viss vägsträcka, fångar kameran en bild eller en video av fordonet och dess registreringsskylt, vilket kan leda till böter för fordonets ägare.

Hur fungerar Fartkameror?

I Sverige använder fartkameror avancerad teknologi för att noggrant mäta fordonshastigheter. Systemet inkluderar radar- eller lasersensorer som detekterar fordonets hastighet och en kamera som dokumenterar överträdelsen. Data från överträdelsen, inklusive tidpunkt, plats och fordonets hastighet, registreras och skickas till Trafikverket för vidare bearbetning.

Statistik antal trafiksäkerhetskameror

ÅrAntal kameror
20232 482
20222 391
20212 340
20202 189
20192 001
20181 820
20171 599
20161 479
20151 296
20141 172
20131 086
20121 076
20111 056
20101 086
20091 048
2008957
2007860
2006644

Varför är Fartkameror viktiga?

Fartkamerors primära mål är att främja säker körning och minska antalet hastighetsrelaterade olyckor. Studier har visat att närvaron av fartkameror leder till en betydande minskning av antalet fortkörningsincidenter, vilket i sin tur minskar risken för allvarliga olyckor och skador på vägarna.

Placering av Fartkameror

Trafikverket ansvarar för placeringen av fartkameror i Sverige. Kamerorna placeras strategiskt på platser där hastighetsöverträdelser är vanliga, såsom i närheten av skolor, på olycksdrabbade vägar, och i områden med hög trafikvolym. Målet är att maximera effekten av dessa system för att öka trafiksäkerheten.

Framtidens Fartkameror

Sverige fortsätter att vara i framkant när det gäller användningen av teknologi för trafiksäkerhet. Framtidens fartkameror kan inkludera ännu mer avancerade funktioner, såsom automatisk igenkänning av olika typer av fordon och anpassning av hastighetsgränser baserat på väderförhållanden eller trafikflöde.